RADA OCIEMNIAŁYCH DIABETYKÓW ROD

Accu-Chek Active - instrukcja

Powrót do strony Glukometry

Glukometry

SPIS TREŚCI:

Foto - glukometr Accu-Chek Active firmy Roche wraz z przystawką GLUKOPLUS firmy Integra

1. Wstęp
      1.1 Główne cechy aparatu w skrócie
2. Funkcje
      2.1 Pomiar
      2.2 Pamięć
      2.3 Ustawienia
3. Kolejne kroki przed pomiarem
      3.1 Po otwarciu opakowania
      3.2 Podstawowe ustawienia
            - Wprowadzanie ustawień
            - Ustawianie daty i godziny
            - Ustawianie sygnału dźwiękowego
      3.3 Kodowanie aparatu
            - Instalacja klucza kodującego
4. Pomiar stężenia glukozy Twoim glukometrem Accu- Chek Active
      4.1 Materiały potrzebne do przeprowadzenia pomiaru stężenia glukozy we krwi
      4.2 Przygotowania do pomiaru stężenia glukozy
      4.3 Pomiar stężenia glukozy we krwi
            - Pomiar stężenia glukozy z nałożeniem kropli krwi w aparacie
            - Dopuszczalny zakres wyników
            - Nieoczekiwane wyniki
            - Pomiar stężenia glukozy z nałożeniem krwi poza aparatem
            - Przeprowadzanie pomiarów przez personel medyczny
5. Stosowanie glukometru Accu-Chek Active jako elektronicznego notatnika
      5.1 Zapamiętywanie wyników
      5.2 Wywoływanie zapamiętanych wyników
            - Wyznaczanie 7 lub 14 dniowej średniej
            - Usuwanie wyników z pamięci
      5.3 Przesyłanie danych do komputera
6. Sprawdzanie działania aparatu Accu-Chek Active
      6.1 Przeprowadzanie testu sprawdzającego z roztworem kontrolnym
      6.2 Przygotowania do testu
      6.3 Procedura przeprowadzania testu kontrolnego
      6.4 Kontrola prawidłowego działania wyświetlacza
7. Utrzymywanie aparatu w dobrej kondycji
      7.1 Czyszczenie aparatu
      7.2 Żywotność baterii i ich wymiana
      7.3 Warunki w trakcie dokonywania pomiaru i warunki przechowywania
8. Podsumowanie: Wszystkie komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu Accu-Chek Active
      8.1 Komunikaty na wyświetlaczu
      8.2 Komunikaty i symbole
      8.3 Lista komunikatów o błędach i rozwiązanie problemów
      8.4 Możliwe źródła błędów
9. Dodatek
      9.1 Dane techniczne
      9.2 Elementy systemu
      9.3 Gwarancja producenta, prawa statutowe i inne
      9.4 Obsługa klienta i serwis naprawczy


1. Wstęp

Części składowe urządzenia

 • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

 • M - przycisk pamięci

 • S - przycisk ustawień

 • Szczelina paska testowego (miejsce gdzie wsuwa się pasek testowy)

 • Okienko pomiarowe

 • Prowadnica paska testowego

 • Pojemnik baterii

 • Klucz kodujący

 • Baterie

 • Gniazdo klucza kodującego

 • Złącze podczerwieni do przesyłania danych

        Twój Accu-Chek Active jest nowoczesnym i precyzyjnym urządzeniem pozwalającym na pomiar stężenia glukozy we krwi. Bez względu na to, czy Accu-ChekŽ Active jest Twoim pierwszym aparatem do pomiaru stężenia glukozy we krwi, czy już stosowałeś(łaś) inne urządzenie, zapoznaj się z tą instrukcją zanim użyjesz Accu-Chek Active po raz pierwszy.
        Aby aparat działał prawidłowo i niezawodnie musisz zrozumieć zasadę działania glukometru, oznaczenia pojawiające się na wyświetlaczu oraz jak wykorzystać poszczególne funkcje Accu-Chek Active. Ta instrukcja zawiera informacje, które są już znane, ale zapozna Cię również z nowymi możliwościami tego urządzenia. Pod koniec wstępu znajdziesz krótkie podsumowanie głównych właściwości i funkcji Twojego nowego aparatu.
        Szczegółowy opis każdej funkcji znajdziesz na kolejnych stronach tej instrukcji. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące użytkowania glukometru skontaktuj się z działem obsługi klienta lub z serwisem. Listę adresów i telefonów znajdziesz w rozdziale 9.4.
        Rekordowa szybkość pomiaru: Twój aparat potrzebuje 5 sekund abyś mógł odczytać wynik. Accu-Chek Active jest urządzeniem bardzo szybkim. Nowy wygląd: Accu-Chek Active został zaprojektowany z myślą o Tobie, tak aby był urządzeniem praktycznym i estetycznym. Wymaga małej kropli krwi: Accu-Chek Active wymaga minimalnej ilości krwi (2 ľl), która wystarcza do dokładnego oznaczenia wyniku. Jeżeli kropla krwi jest zbyt mała aparat to wykryje i pokaże komunikat o błędzie.
        Łatwy w obsłudze: nie naciskasz przycisków, kiedy wykonujesz test. Analiza danych: można zapamiętać do 200 wyników pomiarów wraz z datą i godziną badania, jak również przesłać dane do komputera i korzystając z odpowiedniego programu prowadzić analizę wyników pomiaru (programy na PC to np.: Accu-Chek Compass lub Camit

1.1 Główne cechy aparatu w skrócie

        Możliwość oceny danych: aparat ma możliwość wyliczenia średniej zapamiętanych wyników pomiarów z ostatnich 7 lub 14 dni.
        Pomiar poza aparatem: po uruchomieniu cyklu pomiarowego możesz wyjąć pasek testowy z glukometru, aby zaaplikować krew (np. z płatka ucha), a następnie wsunąć pasek testowy do aparatu. Dokładne wyniki: nałożenie krwi na pasek testowy powoduje zmianę jego koloru. Kolor ten jest odczytywany przez system optyczny (pomiar fotometryczny) glukometru, a następnie podawana jest wartość stężenia glukozy.
        Niezawodne kodowanie: każde opakowanie pasków testowych posiada klucz kodujący, który zawiera wszystkie ważne informacje pozwalające na rozpoznanie pasków z danego opakowania. Zawsze gdy otworzysz nowe opakowanie pasków testowych, wsuń nowy klucz kodujący do gniazda klucza kodującego.
        Łatwy do odczytania wyświetlacz: cyfry i komunikaty są wyraźnie pokazane na dużym wyświetlaczu. Łatwe do zrozumienia symbole dają Ci dodatkowe informacje i instrukcje.
        Inteligentny system zasilający: glukometr Accu-Chek Active wyłącza się automatycznie po 1-2 minutach od wykonania ostatniej czynności. Oczywiście wszystkie wyniki pomiarów i inne dane zostają zachowane w pamięci. Otrzymujesz również ostrzeżenie, gdy baterie wystarczą Ci tylko na około 50 pomiarów. Instrukcja ta pozwoli Ci zapoznać się z obsługą nowego glukometru Accu-Chek Active krok po kroku. Przedstawia informacje, które umożliwią Ci prawidłową obsługę aparatu, znajdziesz tu wskazówki jak uniknąć uszkodzenia oraz jak dbać o Twój nowy glukometr.

        Pamiętaj, abyś dbał(a) o glukometr zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji oraz zapoznał(a) się z ostrzeżeniami przedstawionymi poniżej. Accu-Chek Active to urządzenie precyzyjne. Zanieczyszczenia lub nieprawidłowy środek czyszczący (stosuj jedynie zimną wodę lub 70% alkohol) mogą spowodować uszkodzenie aparatu.
        Przećwicz wszystkie operacje opisane w tej instrukcji, a także przećwicz wykonywanie pomiarów. Obsługuj glukometr zgodnie z instrukcją, a Twój nowy aparat będzie niezawodny.

2. Funkcje

        Z pewnością zauważysz, iż Twój nowy glukometr Accu-Chek Active, prócz wykonania pomiaru stężenia glukozy we krwi potrafi coś więcej. Posiada wiele dodatkowych funkcji, które dzielą się na 3 grupy „MODE” - tryb ustawienia dotyczy tej grupy funkcji glukometru, które możesz ustawić samodzielnie. W prosty sposób wybierasz ustawienie poprzez włączenie aparatu lub poprzez sposób w jaki włączysz aparat. Szczegółowe informacje jak włączyć glukometr oraz z jakich funkcji możesz skorzystać w danym ustawieniu, znajdziesz na kolejnych stronach tej instrukcji.

2.1 Pomiar

        Jest to główne ustawienie, w którym będzie pracował Twój glukometr i jest wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzania pomiarów stężenia glukozy we krwi. Poprzez wsunięcie paska testowego do prowadnicy paska, automatycznie uruchamiasz tę funkcję oraz aparat.

2.2 Pamięć

        Tryb pamięci zapewnia Ci możliwość korzystania z wielu funkcji pamięci w celu wykorzystania wyników pomiarów. Uruchomienie tego trybu następuje przez włączenie glukometru poprzez naciśnięcie przycisku M (pamięć). Accu-Chek Active może zapamiętać do 200 wyników pomiarów. Może wyliczyć średnią wyników pomiarów z ostatnich 7 lub 14 dni.
        Możesz przesłać wyniki pomiarów do komputera (za pomocą oprogramowania Accu-Chek Compass lub Camit, które dostępne są oddzielnie). Możesz wykasować ostatni wynik pomiaru.

2.3 Ustawienia

        Aby uruchomić tryb ustawiania, włącz glukometr Accu-Chek Active poprzez naciśnięcie przycisku S (ustawienia). Możesz wybrać format, w jakim będą wyświetlane data i godzina.
        Możesz wprowadzić aktualną datę i godzinę. Możesz uruchomić funkcję sygnału dźwiękowego.

3. Kolejne kroki przed pomiarem

3.1 Po otwarciu opakowania

        Glukometr Accu-Chek Active sprzedawany jest w komplecie z dwiema litowymi bateriami, które są już umieszczone w aparacie. Foliowy pasek chroni baterie przed wyczerpaniem zanim glukometr zacznie być używany. Zanim uruchomisz aparat zdejmij foliowy pasek ochronny z baterii. Koniec foliowego paska jest widoczny na szczycie glukometru i wychodzi z kieszeni, gdzie znajdują się baterie. Wyciągnij foliowy pasek ochronny. Wyciągnięcie foliowego paska ochronnego otworzy kieszeń z bateriami. Następnie zdejmij foliowy pasek ochronny z baterii. Wsuń delikatnie pokrywę kieszeni do aparatu, aż usłyszysz kliknięcie.

3.2 Podstawowe ustawienia

Kiedy włączysz Twój glukometr po raz pierwszy pojawią się następujące ustawienia, które możesz zmienić:

 • Format ustawiania daty: dzień. miesiąc/DD.MM (ewentualnie miesiąc. dzień / MM- DD)

 • Format ustawiania godziny: 24 godzinny (lub ewentualnie 12 godzinny)

 • Rok: rok produkcji, Data: 0.0 (ewentualnie 0- 0)

 • Godzina: 0:00 (ewentualnie 0:00 a.m. - godziny przed południem)

 • Sygnał dźwiękowy: włączony

        Accu-Chek Active dostępny jest w dwóch wersjach. Gdy po raz pierwszy włączysz swój Accu-Chek Active bądź pewny, że oznaczenie używanych przez Ciebie jednostek stężenia glukozy (mg/dL lub mmol/L) jest wyświetlone nad dużymi cyframi na wyświetlaczu (888). Jeśli nie wiesz, jaka jednostka jest dla Ciebie odpowiednia skonsultuj się ze swoim lekarzem. Tego ustawienia nie można zmienić. Jeśli masz wyświetlacz, który pokazuje niewłaściwe dla Ciebie jednostki poproś przedstawiciela handlowego o jego wymianę.
        Jeśli wyświetli się prawidłowa jednostka, wprowadź datę i godzinę tak, jak jest to opisane w dalszej części instrukcji. To pozwoli na prawidłowe oznaczenie wprowadzanych do pamięci wyników pomiarów z odpowiednią datą i godziną.

Wprowadzanie ustawień

        Aby wejść do odpowiednich ustawień używaj jedynie przycisków M i S, umieszczonych na przedniej części urządzenia. Krótko naciśnij przycisk S (krócej niż 3 sekundy). Accu-Chek Active jest gotowy do wprowadzania ustawień. Na wyświetlaczu pojawią się następujące komunikaty: Format ustawienia czasu (24godzinny/12 godzinny). Pulsujący: aktualna godzina lub 0:00 (a.m.) w przypadku włączenia wyświetlacza po raz pierwszy. Pulsujący: aktualna data lub 0.0 (0-0) w przypadku włączenia wyświetlacza po raz pierwszy. Sposób, w jaki data i godzina będą wyświetlane od tej pory, zależy od wybranego formatu wyświetlania.
        Jeżeli chcesz zmienić format, wciśnij przycisk M. To pozwoli Ci wybrać pomiędzy formatem 24 godzinnym i 12 godzinnym. Gdy pojawi się wybrany przez Ciebie format naciśnij raz na przycisk S i przejdź do ustawiania daty i godziny.

Ustawianie daty i godziny

        Procedura przy ustawianiu daty i godziny jest jednakowa dla wszystkich elementów (dzień, godzina itd.). Użyj przycisku S, aby wybrać element godziny, który chcesz zmienić. Ten element będzie pulsował, co oznacza, że jest gotowy do wprowadzenia zmian. Użyj przycisku M do wprowadzenia odpowiednich zmian wybranego elementu. Każde wciśnięcie przycisku M zwiększa wartość o jedną jednostkę (jedną godzinę, jedną minutę, itd.).
        Ustawienia, gdzie możliwe są jedynie dwie opcje (format godziny, sygnał dźwiękowy) są po prostu przewijane do tyłu i do przodu, gdy naciśniesz przycisk M. Trzymanie wciśniętego przycisku M pozwala na szybką zmianę wartości. Potwierdź ustawienie ponownie wciskając przycisk S. Tu nastąpi automatyczne przejście do kolejnego elementu godziny, który również zacznie pulsować. Zastosuj tę samą procedurę do ustawienia wszystkich pozostałych elementów wyświetlanej godziny.
        Data i godzina ustawione są w następującej kolejności: godziny> minuty> rok> miesiąc> dzień.
        Rok powinien być już ustawiony. Jeśli tak nie jest zmień ustawienie przyciskiem M. Naciśnij przycisk S, aby to potwierdzić. Urządzenie automatycznie rozpoznaje, a co za tym idzie bierze pod uwagę lata przestępne.

Ustawianie sygnału dźwiękowego

        Po ustawieniu dnia i wciśnięciu przycisku S, możesz włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy. Naciśnij przycisk M by włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy (On - włączony, Off wyłączony). Naciśnij przycisk S, aby zakończyć ustawianie sygnału dźwiękowego. Sprawdź czy wszystkie ustawienia wskazane na wyświetlaczu są prawidłowe. Ponownie wciśnij przycisk S, aby wyłączyć Twój Accu-Chek Active. Jeżeli jakiekolwiek ustawienia są nieprawidłowe, możesz powtórzyć procedurę ustawiania poszczególnych elementów (po ponownym włączeniu urządzenia).

3.3 Kodowanie aparatu

        Właściwości pasków testowych używanych wraz z glukometrem mogą się odrobinę różnić z każdym opakowaniem (ze względu na różnice w poszczególnych partiach pasków). Dlatego Twój Accu-Chek Active musi być zaprogramowany tak, aby rozpoznawał te różnice w procesie zwanym „kodowaniem". Wszelkie informacje dotyczące pasków testowych w opakowaniu Accu-Chek Active umieszczone są w kluczu kodującym (załączonym w tymże opakowaniu).
        Za każdym razem, gdy otworzysz nowe opakowanie pasków testowych, będziesz musiał(a) użyć klucza kodującego umieszczonego w tym opakowaniu. Klucze kodujące z innych opakowań zawierają nieprawidłowe informacje dla Twoich nowych pasków, a co za tym idzie wyniki pomiarów będą nieprawidłowe. Pozostaw klucz kodujący w urządzeniu aż do momentu zużycia wszystkich pasków testowych z danego opakowania.
        Sprawdź czy trzy-cyfrowy kod (np. 133) znajdujący się na kluczu zgadza się z kodem znajdującym się na opakowaniu, w którym znajdują się paski. Gdy kodowanie zostanie zakończone, na wyświetlaczu Twojego Accu-Chek Active pojawi się numer kodu.

Instalacja klucza kodującego

        W czasie kodowania Accu-Chek Active musi być wyłączony. Wyjmij nowy klucz kodujący z opakowania pasków testowych. Delikatnie wsuń klucz kodujący do gniazda klucza kodującego umieszczonego z boku urządzenia (nr 7 - patrz części składowe urządzenia). Upewnij się, że klucz kodujący prawidłowo „zaskoczy” na swoje miejsce. I to tyle!
        Gdy będziesz przeprowadzać pierwszy pomiar stężenia glukozy z nowym kluczem kodującym (i z nowymi paskami testowymi) upewnij się, że kod pojawiający się na wyświetlaczu jest identyczny z tym na opakowaniu pasków testowych. W celu uzyskania kolejnych informacji przejdź do następnego rozdziału.

4. Pomiar stężenia glukozy Twoim glukometrem Accu- Chek Active

4.1 Materiały potrzebne do pomiaru stężenia glukozy we krwi

        Przygotuj następujące przedmioty, aby przeprowadzić pomiar:

 • Twój glukometr Accu-Chek Active wraz z zainstalowanym kluczem kodującym

 • Opakowanie z paskami testowymi Accu-Chek

 • Active Glucose, z którego został zainstalowany klucz kodujący

 • Odpowiednie urządzenie nakłuwające (np. Accu-Chek Softclix lub Accu-Chek Softclix Lancet).

        Do glukometru Accu-Chek Active używaj tylko pasków testowych Accu-Chek Active Glucose. Każde inne paski podadzą nieprawidłowe wyniki. Niekiedy błąd może być poważny, a jego konsekwencją może być postawienie złej diagnozy i spowodowanie poważnego uszczerbku na zdrowiu.

4.2 Przygotowania do pomiaru stężenia glukozy

        Jeżeli do tej pory nigdy nie przeprowadzałeś(aś) pomiarów stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru, przeprowadź badanie kontrolne tak, jak to opisano w rozdziale 6. Badanie kontrolne przeprowadzane jest w taki sam sposób, jak prawdziwe badanie, z tym, że zamiast krwi stosujemy płyn kontrolny (standardowy roztwór glukozy). Dokładnie przeczytaj ulotki umieszczone w opakowaniach z paskami testowymi i urządzeniem nakłuwającym.
        Dokładnie umyj i osusz miejsce, z którego chcesz pobrać krew. Każda pozostałość wody może rozcieńczyć krew i spowodować nieprawidłowy pomiar. Wyjmij pasek testowy z opakowania. Natychmiast zamknij opakowanie. Korek zawiera preparat pochłaniający wilgoć, który przestaje działać, gdy opakowanie jest otwarte dłużej i powoduje, że paski testowe stają się bezużyteczne.

4.3 Pomiar stężenia glukozy we krwi

        Porównaj kolor okrągłego okienka z tyłu paska testowego ze skalą kolorów pokazaną na opakowaniu pasków testowych. Kolor w okienku kontrolnym musi być taki sam, jak kolor umieszczony na samej górze pokazanej skali (0mg/dL / 0 mmol/L). Jeżeli kolor jest inny, nie używaj tego paska. Trzymaj pasek testowy w taki sposób, aby powierzchnia do aplikacji i strzałki były skierowane ku górze. Delikatnie wsuń pasek testowy do prowadnicy paska testowego(4), w kierunku strzałek do momentu kiedy usłyszysz kliknięcie. Będzie to oznaczało, że pasek jest zainstalowany prawidłowo. Wsunięcie paska rozpoczyna automatycznie gotowość do pomiaru. Pamiętaj, że Twój glukometr wyłączy się automatycznie po jednej do dwóch minut, jeśli nie będzie rozpoczęty pomiar (np. kiedy żaden przycisk nie jest wciśnięty).
        Jeżeli aparat wyłączy się, wyjmij pasek testowy i powtórz całą procedurę od początku z nowym paskiem testowym. Teraz obserwuj wyświetlacz. Glukometr przeprowadza test wyświetlacza, a następnie pokazuje numer kodu. Czy jest to ten sam numer, który widnieje na opakowaniu pasków testowych? Jeśli nie, to sprawdź czy na pewno zainstalowałeś klucz kodujący z nowego opakowania pasków. Jeżeli użyłeś prawidłowy klucz kodujący a numer na wyświetlaczu jest inny, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub z serwisem naprawczym. Jeżeli kod pulsuje i widzisz jedynie trzy poziome kreski zamiast numeru (- - -), oznacza to, że klucz kodujący nie jest zainstalowany. Sprawdź czy wyświetlana jest prawidłowa data i godzina.
        Nie przeprowadzaj pomiaru, jeśli numer kodu na wyświetlaczu nie jest taki sam, jak na opakowaniu pasków testowych. Nieprawidłowy kod to nieprawidłowy wynik. Niekiedy błąd może być poważny, a jego konsekwencją może być postawienie złej diagnozy i spowodowanie poważnego uszczerbku na zdrowiu.
        Gdy test wyświetlacza dobiegł końca a numery kodów są zgodne, Twój glukometr Accu-Chek Active jest gotowy do pomiaru. Pulsująca kropla na wyświetlaczu to sygnał, że możesz zaaplikować kroplę krwi (w ciągu dwóch minut). Jeśli chcesz zaaplikować krew w czasie gdy pasek testowy jest już w aparacie, czytaj dalej. Informacje o pomiarze stężenia glukozy we krwi poza aparatem znajdziesz w dalszej części.

Pomiar stężenia glukozy z nałożeniem kropli krwi w aparacie

        Jeśli wybrałeś opcję pomiaru stężenia glukozy we krwi w aparacie, wykonaj następujące kroki:

 • Rozmasuj opuszkę palca, aby poprawić ukrwienie i ułatwić pobranie krwi.

 • Użyj nakłuwacza do nakłucia palca w rozmasowanym miejscu.

 • Wyciśnij kroplę krwi unikając zbyt mocnego uciskania opuszki palca.

 • Nałóż kroplę krwi na środek pomarańczowego kwadracika. Możesz go dotknąć w trakcie nakładania krwi, jednak nie rozprowadzaj krwi. Jeśli uważasz, że zaaplikowana ilość krwi jest zbyt mała, możesz nałożyć drugą kroplę w ciągu 5 sekund. Twój Accu-Chek Active da krótki sygnał dźwiękowy (o ile został on wcześniej uruchomiony) na znak rozpoczęcia pomiaru. Nie poruszaj paska testowego w czasie trwania pomiaru, gdyż możesz uzyskać błędny wynik.

        Symbol klepsydry oznacza, że pomiar trwa. Po około 5 sekundach glukometr ponownie da sygnał dźwiękowy, oznaczający zakończenie pomiaru. Wynik pojawi się na wyświetlaczu i automatycznie zostanie zachowany wraz z datą i godziną. Usuń pasek testowy z glukometru, który automatycznie się wyłączy.

Dopuszczalny zakres wyników

        Twój Accu-Chek Active dokonuje pomiaru glukozy we krwi w określonym zakresie (10-600 mg/dL lub 0.6 - 33.3 mmol/L). Wyniki wybiegające poza ten zakres, oznaczone jako „Lo” - wskazują, że Twój wynik jest mniejszy niż 10mg/dL lub 0.6 mmol/L, a oznaczone jako „Hi” wskazują, że wynik Twój jest wyższy niż 600mg/dL lub 33.3 mmol/L.
        Jeśli zaaplikujesz zbyt dużo krwi, powtórz test jeszcze raz na nowym pasku. Teraz sprawdź wiarygodność wyniku przez kontrolę wzrokową. Ważne jest, aby ten pomiar został przeprowadzony w 30 - 60 sekund od nałożenia krwi. Po tym czasie, jakiekolwiek porównanie ze skalą barwną jest niemożliwe ze względu na zmianę barwy paska testowego. To porównanie kolorów jest potrzebne jedynie, aby sprawdzić czy wynik jest wiarygodny. Wszelkie decyzje dotyczące leczenia muszą być podjęte na bazie wyniku pomiaru podanego na wyświetlaczu.
        Odwróć pasek testowy, aby zobaczyć okrągłe okienko kontrolne. Na opakowaniu pasków testowych widnieje skala kolorów z wartościami stężenia glukozy we krwi umieszczonymi z boku. Wybierz wartość, która jest najbliższa odczytowi, którego dokonałeś. Porównaj kolor w okienku kontrolnym z kolorem na skali. Kolory powinny być jak najbardziej zbliżone do siebie.
        Jeśli jest zbyt duża różnica powtórz test. Jeżeli nie możesz uzyskać zbliżonych kolorów po kilku powtórzeniach, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub serwisem naprawczym. Zgodność kolorów potwierdza poprawność wykonania testu i prawidłowość wyniku. Zużyty pasek testowy należy wyrzucić do śmieci.

Nieoczekiwane wyniki

        Jeżeli wyświetlony wynik nie odzwierciedla Twojego samopoczucia, lub wydaje się być zbyt wysoki, lub niski, lub, gdy kolory nie są zgodne, sprawdź następujące elementy:

 • Czy na pewno używasz pasków testowych Accu-Chek Active Glucose?

 • Czy na pewno używasz pasków testowych o tym samym numerze kodu, który pojawia się na wyświetlaczu Accu-Chek Active?

 • Czy zaaplikowałeś kroplę krwi w ciągu 3 minut od wyjęcia paska z opakowania?

 • Czy prowadnica pasków testowych i okienko pomiarowe są na pewno czyste?

 • Czy opakowanie pasków testowych było na pewno szczelnie zamknięte?

 • Czy termin ważności pasków testowych nie minął?

 • Czy paski testowe były przechowywane w odpowiedniej temperaturze (tzn. nie przechowuj ich w samochodzie, w upale lub zimnie)?

        Jeśli odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi TAK, przeprowadź próbę kontrolną jeszcze raz z nowym paskiem testowym zgodnie z instrukcją w rozdziale 6. Jeśli test potwierdza, że glukometr działa poprawnie, przeczytaj instrukcje w rozdziale 4.3 jeszcze raz i ponownie przeprowadź pomiar stężenia glukozy we krwi na nowym pasku testowym. Jeśli uważasz, że nowy wynik również nie jest wiarygodny skontaktuj się ze swoim lekarzem.

Pomiar stężenia glukozy z nałożeniem krwi poza aparatem

        Procedura wykonania testu w ten sposób jest niemal identyczna jak opisana na str. 38. Wykonuj te same czynności aż do momentu, gdy trzeba nałożyć krew.
        Dokładnie umyj i wymasuj miejsce, z którego chcesz pobrać krew (np. płatek ucha). To poprawi ukrwienie i ułatwi aplikację krwi. Użyj nakłuwacza do nakłucia wybranego miejsca. Wyciśnij kroplę krwi bez zbyt mocnego ucisku. Wyjmij pasek z aparatu. Dwa symbole ( kropelka i pasek testowy) pulsują. Masz 20 sekund na nałożenie krwi na pasek testujący i ponowne wsunięcie go w to samo miejsce, zanim ustanie pulsowanie. Po 15 sekundach, co sekundę będzie włączał się sygnał dźwiękowy, który informuje, że czas na wykonanie pomiaru mija.
        Nałóż kroplę krwi na środek pomarańczowego kwadracika. Możesz go dotknąć w trakcie nakładanie krwi, jednak nie rozprowadzaj krwi. Delikatnie wsuń pasek testowy do szczeliny paska w aparacie, aż do momentu, gdy usłyszysz kliknięcie. Twój Accu-Chek Active da krótki sygnał dźwiękowy na znak rozpoczęcia pomiaru. Nie poruszaj paska testowego w czasie trwania pomiaru gdyż możesz uzyskać błędny wynik. Symbol klepsydry oznacza, że pomiar trwa. Po około 10 sekundach, glukometr ponownie da sygnał dźwiękowy, oznaczający zakończenie pomiaru. Wynik pojawi się na wyświetlaczu i automatycznie zostanie zachowany wraz z datą i godziną.

Przeprowadzanie pomiarów przez personel medyczny

        Pomiar poza aparatem Accu-Chek Active, jest idealnym sposobem na badanie wykonywane w placówkach medycznych. Każdy pacjent używa oddzielnego lancetu i oddzielnego nakłuwacza lub ewentualnie używa specjalnego urządzenia Accu-Chek Softclix Pro.
        Używane lancety i paski testowe należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika zachowując przy tym środki ostrożności.

5. Stosowanie glukometru Accu-Chek Active jako elektronicznego notatnika

5.1 Zapamiętywanie wyników

        Twój Accu-Chek Active może zapamiętać do 200 wyników pomiarów wraz z datą i godziną badania. Nie musisz wykonywać żadnych czynności, aby zachować wynik. Twój nowy glukometr wykona to za Ciebie. Kiedy pamięć aparatu jest pełna urządzenie automatycznie kasuje najstarsze wyniki. Wszystkie wyniki w pamięci są konsekwentnie numerowane od 1 (najnowsze badanie) do 200 (najstarsze badanie).
        Oprócz wyników, Twój glukometr zachowuje również wszystkie dodatkowe informacje i wyświetlane komunikaty. Na przykład wyniki oznaczone jako wyniki kontrolne są wyświetlane razem z symbolem butelki z wpisaną literą „C". Wyniki uzyskane w temperaturze poza dozwolonym zakresem są wyświetlane razem z symbolem termometru. W celu zapoznania się ze szczegółową listą komunikatów i symboli, przejdź do rozdziału 8.

5.2 Wywoływanie zapamiętanych wyników

        Aby wywołać funkcje pamięci w Twoim glukometrze Accu-Chek Active musisz włączyć pamięć. Krótko wciśnij przycisk M (krócej niż przez 3 sekundy). Na wyświetlaczu pojawią się: w górnym lewym rogu „mem” (skrót od memory - pamięć), oraz najnowszy wynik badania (oznaczony jako nr 1) wraz z godziną i datą.
        Aby wywołać wcześniejsze wyniki (od numeru 2 do 200) naciśnij przycisk S jeden raz by cofnąć się o jeden wynik wstecz. Tak długo, jak będziesz trzymał wciśnięty przycisk, będzie wyświetlał się ten sam numer wyniku. Gdy puścisz przycisk natychmiast pojawi się wynik oznaczony tym numerem. Poprzez ciągłe wciśnięcie przycisku S możesz szybko przejrzeć wszystkie wyniki pomiarów. Gdy tylko puścisz przycisk pojawi się wynik oznaczony danym numerem. Gdy dojdziesz do ostatniej pozycji zawierającej wynik, aparat ponownie wróci do pozycji 1.

Wyznaczanie 7 lub 14 dniowej średniej

        Accu-Chek Active oprócz wyświetlania wyników zachowanych w pamięci, może również wyliczyć średnią wartość z ostatnich 7 lub 14 dni. Naciśnij przycisk M, aby uruchomić tryb pamięci w Twoim glukometrze. Następnie jednocześnie wciśnij przyciski M i S. Wyświetlacz pokaże „7 day ave” w górnym prawym rogu, co oznacza „średnia z 7 dni". Wyświetlona wartość jest średnią wyników stężenia glukozy z ostatnich 7 dni. Następnie ponownie wciśnij przyciski M i S jednocześnie. Wyświetlany komunikat zmieni się, pokazując średnią wartość z ostatnich 14 dni. Aby wyjść z funkcji „ średnia” wciśnij przycisk S. Wyświetlacz pokaże ostatni wynik ukazany przed wyliczaniem średniej.
        Średnie mogą być wyliczane jedynie wtedy, gdy data i godzina zostały wcześniej ustawione (patrz rozdział 3.2). Bez tych ustawień glukometr nie może zidentyfikować wyników z ostatnich 7 lub 14 dni. Z uwagi na Twoje bezpieczeństwo średnia wartość nie może być również wyliczona w przypadku, gdy data została przesunięta do przodu. Gdy wyliczana jest średnia wartość, wszystkie wyniki kontrolne zostają pominięte. Średnia wartość nie będzie wyliczana, gdy najnowszy wynik pomiaru zostanie usunięty z pamięci. Wyniki, które pojawiają się po tym, jak jakaś wartość została usunięta z pamięci są uwzględnione w wyliczaniu średniej.

Usuwanie wyników z pamięci

        Można usunąć z pamięci tylko bieżący wynik pomiaru. Jest to przydatne na przykład w momencie, gdy otrzymany wynik nie mieści się w dopuszczalnym zakresie. Usunięte zostają zarówno wynik, data jak i godzina pomiaru, chociaż lokalizacja w pamięci jest nadal zajęta. Średnia wartość nie będzie wyliczana, gdy najnowszy wynik pomiaru zostanie usunięty z pamięci. Wyniki, które pojawiają się po tym, jak jakaś wartość została usunięta z pamięci są uwzględnione w wyliczaniu średniej.

Usuwanie bieżącej wartości
        Włącz Accu-Chek Active poprzez naciśnięcie przycisku S i przytrzymanie go, przez co najmniej 3 sekundy. Wyświetlacz pokaże komunikat „Clr” oraz „mem” (pulsujące). Wciśnij przycisk M i S jednocześnie i przytrzymaj, co najmniej 3 sekundy. Wyświetla się bieżący wynik. Wciśnij przyciski M i S jednocześnie i przytrzymaj, co najmniej 5 sekund. Usłyszysz 5 krótkich sygnałów dźwiękowych. Wszystkie informacje dotyczące bieżącego wyniku zostały usunięte i wyzerowane. Lokalizacja w pamięci jest jednak nadal zajęta. Twój glukometr wyłączy się automatycznie po wykasowaniu wyniku.

5.3 Przesyłanie danych do komputera

Ogólne informacje dotyczące przesyłania danych

        Dzięki specjalnym programom komputerowym (np. Accu-Chek Compass lub Camit) możesz rozszerzyć funkcje pamięci wpisane do Twojego Accu-Chek Active. To pozwoli Ci między innymi na długoterminowe ewaluacje lub na analizę kontroli Twojej cukrzycy poprzez rozmaite wyliczenia i prezentacje graficzne.
        Aby przesyłać dane do komputera potrzebujesz zarówno odpowiedniego programu komputerowego, jak również zestaw „SIR Infrared Adapter Kit". Zawiera on złączkę podczerwieni i sterowniki do glukometrów Accu-Chek Active na dyskietce.
        Zainstaluj złączkę komputera i programy komputerowe według zaleceń producenta. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Roche Diagnostics lub przedstawicielem handlowym.
        Dane mogą być przetwarzane na komputerze tylko wtedy, gdy ustawiona jest data i godzina (patrz rozdział 3.2). Twój Accu-Chek Active ma wbudowane złącze do przesyłania danych za pomocą podczerwieni (patrz numer 9 w częściach składowych urządzenia), umożliwiające bezprzewodowe przesyłanie danych do odpowiednio przygotowanego komputera. Za każdym razem przesyłane są wszystkie wyniki zapisane w pamięci.

Procedura przesyłania danych

        Aby przesłać dane należy:

 • ustawić program i złączkę podczerwieni według zaleceń producenta, tak, aby można było rozpocząć przesyłanie danych kliknięciem myszki,

 • - ustaw swój glukometr około 10 - 50 centymetrów od łącza podczerwieni,

 • skieruj oba okienka podczerwieni, do siebie.

 • włącz swój Accu-Chek Active poprzez wciśnięcie przycisku M, (przez co najmniej 3 sekundy) aż na wyświetlaczu pojawi się pulsujący komunikat „PC", to oznacza, że aparat jest gotowy do przesyłania danych,

 • rozpocznij przesyłanie danych do komputera. Komputer wysyła instrukcję do glukometru.

        W czasie aktywnego przesyłania danych komunikat „PC” jest wciąż widoczny na wyświetlaczu. Po zakończeniu przesyłania danych na wyświetlaczu pokazuje się komunikat „END” - koniec.
        Po przesłaniu danych możesz wyłączyć swój Accu-Chek Active przyciskiem M, o ile komputer już tego nie zrobił. W tym ostatnim przypadku komunikat „END” może się nie wyświetlić.

6. Sprawdzanie działania aparatu Accu-Chek Active

6.1 Przeprowadzanie testu sprawdzającego z roztworem kontrolnym

        Aby mieć pewność, że wyniki są zawsze wiarygodne, co jakiś czas musisz sprawdzić prawidłowe działanie Twojego glukometru. Wykonaj test kontrolny: Po rozpoczęciu nowego opakowania pasków testowych Accu-Chek Active, a co za tym idzie wymianie klucza kodującego, po włożeniu nowych baterii, po wyczyszczeniu glukometru, jeśli masz wątpliwości, co do wiarygodności wyników.

6.2 Przygotowania do testu

        Aby przeprowadzić test kontrolny należy przygotować następujące elementy:

 • glukometr z zainstalowanym kluczem kodującym,

 • opakowanie pasków testowych Accu-Chek Active, z którego pochodzi klucz kodujący,

 • roztwory kontrolne Accu-Chek Active Control.

        Dokładnie przeczytaj ulotki z opakowania pasków testowych i roztworów kontrolnych, a następnie wybierz odpowiedni roztwór.

6.3 Procedura przeprowadzania testu kontrolnego

        Wyjmij pasek testowy z opakowania. Natychmiast zamknij opakowanie. Korek zawiera preparat pochłaniający wilgoć, który przestaje działać, gdy opakowanie pozostaje otwarte, co powoduje, że paski testowe stają się bezużyteczne.
        Porównaj kolor w okrągłym okienku kontrolnym na odwrocie paska testowego ze skalą kolorów na opakowaniu pasków testowych. Kolor okienka kontrolnego musi być zbliżony do koloru wskazanego na samej górze skali (0mg/dL / 0mmol/L). Jeżeli pasek testowy wskazuje inny kolor, nie używaj go.
        Trzymaj pasek testowy w taki sposób, aby powierzchnia do nałożenia krwi i strzałki były skierowane ku górze. Delikatnie wsuń pasek testowy do prowadnicy paska testowego, w kierunku strzałek do momentu, kiedy usłyszysz kliknięcie. Będzie to oznaczało, że pasek jest umieszczony prawidłowo. Wsunięcie paska testowego powoduje automatyczne uruchomienie funkcji testowej. Pamiętaj, że glukometr Accu-Chek Active wyłączy się automatycznie, po około 1-2 minutach od momentu, gdy przestał być używany (tzn., kiedy żaden przycisk nie jest wciskany). Jeśli to się zdarzy, usuń pasek testowy z aparatu i powtórz całą procedurę stosując nowy pasek testowy.
        Teraz obserwuj wyświetlacz. Aparat przeprowadza test wyświetlacza przez 2 sekundy. Sprawdź czy wszystkie elementy składające się na wyświetlane wartości liczbowe są kompletne (np. „888” lub „88.8"). Jeśli jeden element jest uszkodzony, wynik może być źle odczytany (np. 9 może być pomylone z 3). Jeśli ma to miejsce skontaktuj się z działem obsługi klienta lub serwisem.
        Następnie powinien pojawić się na wyświetlaczu bieżący numer kodu. Czy numer, który widnieje na opakowaniu pasków testowych jest identyczny z numerem pojawiającym się na wyświetlaczu? Jeśli nie, sprawdź czy na pewno użyłeś klucza kodującego z tego opakowania. Jeśli komunikat „code” - kod pulsuje i widzisz trzy poziome kreski zamiast numeru (- - -) oznacza to, że nie zainstalowałeś klucza kodującego. Możesz to zrobić teraz (podczas gdy komunikat na wyświetlaczu pulsuje). Sprawdź czy data i godzina na wyświetlaczu są prawidłowo ustawione. Kiedy test wyświetlacza zostanie przeprowadzony prawidłowo i numer kodu się zgadza, Twój nowy glukometr jest gotowy do przeprowadzania pomiaru.
        Na wyświetlaczu pojawią się następujące komunikaty:

 • pasek testowy został zainstalowany,

 • pulsujący symbol kropli oznaczający gotowość do nałożenia kropli krwi.

        Aby oddzielić wyniki z testu kontrolnego od wyników z pomiaru stężenia glukozy we krwi możesz przy nich umieścić tzw. „flagę” (buteleczka z wpisana literą C). Naciśnij raz przycisk S. Na wyświetlaczu pojawi się symbol klepsydry i symbol „flagi” (buteleczka z wpisana literą C). W tym momencie możesz zapisać symbol flagi. Jeśli wcisnąłeś przycisk S przez przypadek, przyciśnij ten przycisk jeszcze raz, w celu usunięcia symbolu „flagi” (zanim test będzie zakończony).
        Nałóż kroplę wybranego roztworu kontrolnego na powierzchnię testową paska. Accu-Chek Active zasygnalizuje krótkim sygnałem dźwiękowym, potwierdzenie nałożenia roztworu i rozpoczęcie testu. Po 5 sekundach drugi, krótki sygnał dźwiękowy oznacza, że test został wykonany i pojawia się wynik pomiaru. Jeśli jeszcze nie oznaczyłeś tego wyniku testu kontrolnego, możesz to zrobić teraz. Wartość pokazana tutaj jest jedynie przykładem. Wynik, który pojawi się na Twoim glukometrze może być inny.
        Teraz sprawdź czy wyświetlona wartość mieści się w dopuszczalnym zakresie. Obejrzyj opakowanie pasków testowych i znajdź na nim tabelę z zakresami kontrolnymi. Tabela ta zawiera dwa rzędy poziome oznaczone „1” i „2” oraz dwie kolumny podające zakres w jednostkach mg/dL i mmol/L. Jeśli przeprowadziłeś test za pomocą roztworu kontrolnego Accu-Chek Active Control 1, sprawdź czy wynik mieści się w zakresie podanym w rzędzie 1. Jeśli przeprowadziłeś test za pomocą roztworu kontrolnego Accu-Chek Active Control 2, sprawdź czy wynik mieści się w zakresie podanym w rzędzie 2. Jeżeli wynik mieści się w podanym zakresie musisz jeszcze przeprowadzić test porównania kolorów. Jest ważne, aby przeprowadzić ten test w ciągu 30 - 60 sekund po zastosowaniu roztworu kontrolnego. Po upływie tego czasu porównanie przestaje być możliwe do wykonania ze względu na utratę koloru na pasku testowym.
        Jeśli wynik nie mieści się w oznaczonym zakresie, przeprowadź powtórnie test kontrolny. Jeżeli drugi wynik nadal nie mieści się w zakresie, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub z serwisem.
        Wyjmij pasek z aparatu. Wynik jest zapisany w pamięci jako odczyt kontrolny (będzie pominięty przy wyliczaniu średnich), a glukometr wyłączy się automatycznie. Odwróć pasek testowy, aby zobaczyć okrągłe okienko kontrolne. Na opakowaniu pasków testowych widnieje skala kolorów z wartościami stężenia glukozy we krwi umieszczonymi z boku. Wybierz wartość, która jest najbliższa odczytowi, którego dokonałeś. Porównaj kolor w okienku kontrolnym z kolorem na skali. Kolory muszą być zbliżone do siebie. Jeśli różnica jest zbyt duża, powtórz test. Jeśli nie uzyskasz podobnych kolorów po kilkukrotnym wykonaniu testu, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Jeśli kolory są zbliżone test wykonany przez Twój Accu-Chek Active został wykonany prawidłowo. Aparat jest gotowy do pomiarów stężenia glukozy we krwi.
        Jeżeli okienko pomiarowe lub jakaś inna część glukometru zostanie zabrudzona w czasie przeprowadzania testu, wyczyść aparat według instrukcji zawartej w rozdziale 7.1.

6.4 Kontrola prawidłowego działania wyświetlacza

        Podstawowy test wyświetlacza przy włączaniu aparatu sprawdza większość głównych funkcji urządzenia. Aby sprawdzić poprawność działania wszystkich elementów wyświetlacza przeprowadź pełny test.
        Naciśnij jednocześnie przyciski M i S i przytrzymaj dłużej niż 3 sekundy. Wszystkie elementy na wyświetlaczu (LCD) pokazane są jednocześnie. Jednostki „mg/dL” lub „mmol/L” będą wyświetlone w zależności od ustawienia funkcji dla danego kraju. Naciśnij jakikolwiek przycisk, aby zakończyć test wyświetlacza i wyłącz glukometr Accu-Chek Active. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, aparat wyłączy się automatycznie po dwóch minutach.

7. Utrzymywanie aparatu w dobrej kondycji

        Twój glukometr Accu-Chek Active nie ma żadnych ruchomych części a co za tym idzie nie ulegnie on żadnym uszkodzeniom mechanicznym przy prawidłowej eksploatacji i konserwacji. Należy jednak pamiętać, że jest to urządzenie precyzyjne i że należy o nie odpowiednio dbać.
        Istnieje potencjalne ryzyko infekcji. Zarówno personel medyczny jak i inne osoby używające Accu-Chek Active do pomiaru stężenia glukozy we krwi, więcej niż u jednego pacjenta, muszą zwrócić szczególną uwagę na wszystkie elementy mające kontakt z krwią pacjenta, gdyż są one potencjalnym źródłem infekcji. (Patrz „Ochrona pracowników laboratoryjnych przed chorobami zakaźnymi przenoszonymi przez krew, płyny ustrojowe, wydzieliny i tkanki"; drugie wydanie, Tentative Guideline, 1991, Dokument M 29-T2, National Committee for Clinical Laboratory Standards).

7.1 Czyszczenie aparatu

        Accu-Chek Active działa na bazie metody optycznej, której skuteczność w dużej mierze zależy od czystości poszczególnych elementów aparatu. Musisz wyczyścić aparat, gdy:

 • widzisz nawet najdrobniejsze zabrudzenia (zwłaszcza na prowadnicy paska testowego i w okienku pomiarowym, usytuowanym poniżej prowadnicy),

 • otwierasz nowe opakowanie pasków testowych,

 • co najmniej, co 2 miesiące.

        Do czyszczenia okienka pomiarowego używaj tylko zimnej wody, miękkiej, nie pozostawiającej kłaczków szmatki lub wacika bawełnianego. Do dezynfekcji używaj tylko 70% alkoholu. Każdy inny środek czyszczący może uszkodzić aparat lub zakłócić jego funkcje pomiarowe. Wysuń prowadnicę paska testowego. Po wyjęciu prowadnicy paska testowego z aparatu wyczyść ją zimną wodą. Następnie możesz przetrzeć prowadnicę 70% alkoholem i lekko zwilżonym wodą wacikiem. Natychmiast zetrzyj alkohol z prowadnicy i pozwól, aby dokładnie wyschła. Przetrzyj elementy okienka pomiarowego miękką, nie pozostawiającą kłaczków szmatką lub wacikiem bawełnianym. Ściereczka lub wacik mogą być delikatnie nawilżone wodą lub 70% alkoholem. Uważaj, aby żaden płyn nie dostał się do środka aparatu. Unikaj porysowania okienka pomiarowego, gdyż może to zakłócić prawidłową pracę tego elementu.
        Kiedy wszystkie elementy są całkowicie suche, wsuń prowadnicę do aparatu. Poprawne zainstalowanie prowadnicy zakończone jest kliknięciem. Następnie przeprowadź test kontrolny (patrz rozdział 6: „Sprawdzanie funkcjonowania aparatu Accu-Chek Active").

7.2 Żywotność baterii i ich wymiana

        Nowy zestaw baterii wystarcza na wykonanie około 1000 testów. Gdy po raz pierwszy zobaczysz wyświetlający się symbol baterii, oznacza to, ze możesz wykonać jeszcze około 50 badań (my jednak proponujemy jak najszybszą wymianę baterii). Do tego czasu, bowiem baterie będą prawie wyczerpane, a zmienne warunki (np. zimne otoczenie) mogą spowodować jeszcze szybsze ich wyczerpanie. Zawsze wymieniaj obie baterie w tym samym czasie.
        Wymień baterie w następujący sposób: Odwróć glukometr, na górze zobaczysz zamknięcie kieszeni baterii. Użyj kciuka by wysunąć zamknięcie. Przegrody na baterie wbudowane są w płytkę zamknięcia. Pięć „łapek” chroni każdą z baterii przed wypadnięciem. Umieść baterię w przegrodzie, stroną oznaczoną plusem do wewnątrz. Delikatnie dociśnij baterie, aby „łapki” dokładnie ją trzymały. Wsuń baterie do kieszeni aparatu i delikatnie dosuń, aż usłyszysz kliknięcie. Po wymianie baterii sprawdź działanie aparatu zgodnie z instrukcją w rozdziale 6. Jeśli wymiana baterii nastąpiła w ciągu jednej minuty, ustawiona wcześniej godzina i data pozostaną bez zmian. Wszystkie inne wyniki będą jednak zachowane bez względu na czas wymiany baterii.
        Pomyśl o środowisku. Pamiętaj o właściwym utylizowaniu baterii. Wyjmij baterie, jeżeli nie będziesz używał Accu-Chek Active przez dłuższy czas. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Jest to niebezpieczne, gdyż grozi wybuchem.

7.3 Warunki w trakcie wykonywania pomiaru i warunki przechowywania

        W czasie badania stężenia glukozy we krwi zwróć szczególną uwagę na poniższe punkty. Mają one bowiem ogromny wpływ na prawidłowe działanie Twojego glukometru Accu-Chek Active i na dokładność Twoich wyników pomiarów.

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia
        Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia w czasie przeprowadzania pomiaru od +10oC do + 40oC.
        Badanie może być również przeprowadzone w szerszym, dopuszczalnym zakresie temperatur (od +5oC do +10oC lub od +40oC do +45oC), ale wynik powinien być odczytany z pewną ostrożnością. Jeżeli zakres temperatur jest zbliżony do skrajnych granic, wyświetli się symbol termometru. Test nie może być przeprowadzany, jeśli temperatura wychodzi poza wyznaczone limity.
        Bądź pewien, że glukometr jest przechowywany w zakresie temperatur od -40oC do +70oC. Glukometr wyświetli informację, jeśli jest zbyt ciepło, lub zbyt zimno, by przeprowadzić pomiar (patrz rozdział 8.2). Nie należy opierać decyzji dotyczących leczenia na podstawie pomiarów wykonanych w skrajnych, dopuszczalnych granicach temperatur otoczenia. Nigdy nie próbuj sam przyspieszyć nagrzewania i schładzania glukometru (np. przez położenie na grzejniku lub włożenie do lodówki). Takie działanie może uszkodzić Twój glukometr i spowodować podawanie nieprawidłowych wyników.

Oświetlenie zewnętrzne
        Nie przeprowadzaj testu, kiedy glukometr i paski testowe są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jeśli światło jest zbyt intensywne symbol słoneczka pojawi się na wyświetlaczu. Jeśli zobaczysz ten symbol przejdź do bardziej zacienionego miejsca lub osłoń glukometr swoim ciałem, aby wykonać test. Unikaj dokonywania pomiarów w miejscach gdzie warunki oświetleniowe są zmienne. Światło lamp błyskowych może dać taki efekt.

Wilgotność powietrza
        Wilgotność względna powietrza musi wynosić mniej niż 85%. Nagłe zmiany temperatury powodują skraplanie się wody wewnątrz aparatu. To może sprawić, że nie będziesz mógł włączyć swojego glukometru. Pozwól, aby glukometr samoistnie powrócił do temperatury pokojowej i nigdy nie przechowuj go w pomieszczeniu, w którym może nagromadzić się duża ilość wilgoci (np. łazienka).

Możliwe źródła zakłóceń
        Silne pola elektromagnetyczne (np. w pobliżu telefonu komórkowego, aparatów CB i kuchenek mikrofalowych) mogą wpłynąć na pracę, glukometru. Accu-Chek Active wykrywa takie zakłócenia i wyświetla komunikat o błędzie (patrz rozdział 8.3). Przebywając w pomieszczeniu zamkniętym stań przynajmniej 2 metry od tego typu źródeł zakłóceń; jeśli jest to konieczne, przejdź w inne miejsce.

8. Podsumowanie: Wszystkie komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu Accu-Chek Active

8.1 Komunikaty na wyświetlaczu

        Gdy używasz glukometru Accu-ChekActive, na wyświetlaczu pojawiają się różne litery i symbole, a także od czasu do czasu komunikaty o błędzie. Niektóre z tych oznaczeń, które występują w trakcie codziennego używania, zostały już wyjaśnione. Chcemy teraz przedstawić szczegółową listę oznaczeń, ich znaczenie i co powinieneś zrobić w przypadku, gdy pojawi się komunikat o błędzie.
        Zwracaj uwagę na wszystkie symbole ukazujące się na wyświetlaczu Twojego glukometru. Każdy komunikat przekazuje Ci ważną informację. Dlatego też, jeżeli nie rozpoznajesz symbolu lub nie rozumiesz komunikatu, prosimy abyś przeczytał ten rozdział gdyż zawiera on objaśnienia oznaczeń. W innym przypadku istnieje ryzyko, że źle odczytasz swoje wyniki pomiaru stężenia glukozy we krwi.

8.2 Komunikaty i symbole

        (Patrz instrukcja dołączona do glukometru.)

8.3 Lista komunikatów i rozwiązywanie problemów

        Ten komunikat oznacza:

 • E-1 Pasek testowy został źle wsunięty. Wsuń pasek testowy do glukometru powierzchnią testową skierowaną ku górze, w kierunku wskazanym przez strzałki, aż usłyszysz kliknięcie.

 • E-2 Zainstalowano zły klucz kodujący. Klucz kodujący nie pochodzi z tego samego opakowania, co pasek testowy. Usuń ten klucz kodujący.

 • E-3 Klucz kodujący nie został właściwie odczytany przez glukometr. Wyjmij ten klucz kodujący i wsuń go ponownie. Jeśli ponownie pojawi się błąd w odczycie, nie możesz użyć tego klucza kodującego oraz pasków testowych z tego opakowania.

 • E-4 Błąd optycznego układu pomiarowego. Wyczyść okienko pomiarowe (rozdział 7.1). Sprawdź czy pasek testowy leży płasko i prosto w prowadnicy paska. Jeśli komunikat będzie się nadal pojawiał oznacza to, że aparat jest wadliwy. Skontaktuj się z działem obsługi klienta i serwisem. Chociaż rzadko to się zdarza - nałożono zbyt małą ilość krwi na pasek testowy. Powtórz test na nowym pasku testowym Accu-ChekActive Glucose.

 • E-5 Okienko pomiarowe jest zabrudzone lub wsunąłeś pasek, który był już użyty lub stracił ważność. Wyczyść okienko pomiarowe (rozdział 7.1) i powtórz test stosując nowy pasek testowy.

 • E-7 Aparat znajdował się pod wpływem silnego pola elektromagnetycznego (np. w pobliżu telefonu komórkowego). Zmień miejsce.

 • E-8 Klucz kodujący został wyjęty w czasie testu, jest uszkodzony lub jest niewłaściwie zainstalowany w glukometrze. Wyjmij klucz kodujący i zainstaluj go ponownie.

 • E-9 Pasek testowy nie został wsunięty w całości, przesunął się w czasie trwania testu lub krew była zbyt wcześnie nałożona. Powtórz test z nowym paskiem testowym i upewnij się, że jest prawidłowo wsunięty.

 • - - - Klucz kodujący nie jest zainstalowany lub jest uszkodzony.

 • EEE Accu-Chek Active ma wadę i nie może być użyty. Skontaktuj się z działem obsługi klienta lub serwisem.

 • Err Nałożono zbyt małą ilość krwi na pasek testowy lub pasek ten nie leżał płasko i prosto w prowadnicy paska. Powtórz test z nowym paskiem testowym.

 • ttt Temperatura otoczenia lub temperatura aparatu jest poza dopuszczalnym zakresem. Umieść glukometr w temperaturze pokojowej i pozwól, aby aparat powrócił powoli do temperatury pokojowej, a komunikat zniknął z wyświetlacza.

8.4 Możliwe źródła błędów

        Jeżeli Twój aparat często wyświetla komunikaty o błędzie, albo podaje wyniki pomiarów, które są Twoim zdaniem wątpliwe sprawdź, co następuje:

 • czy w Twoim glukometrze Accu-Chek Active używasz jedynie pasków testowych Accu-Chek Active Glucose?

 • czy baterie są sprawne i prawidłowo włożone?

 • czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie z instrukcjami?

 • czy przechowywałeś(aś) paski testowe zgodnie z instrukcjami zawartymi na ulotce w opakowaniu?

 • czy spełnione zostały wszystkie warunki pomiaru i przechowywania?

 • czy data ważności pasków testowych lub/i roztworu kontrolnego nie minęła?

 • czy czyściłeś(aś) glukometr (zwłaszcza prowadnicę paska testowego i okienka pomiarowego) zgodnie z instrukcją z rozdziału 7.1?

 • czy używałeś(aś) pasków testowych z opakowania, którego numer kodu jest zgodny numerem wyświetlanym przez Accu-Chek Active?

        Jeżeli sprawdziłeś(aś) wszystkie powyższe punkty i nadal masz problemy z glukometrem, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub z najbliższym serwisem.

9. Dodatek

9.1 Dane techniczne

 • Typ aparatu: Accu-Chek Active

 • Numer katalogowy: Zapisany na tablicy znamionowej i numer serii na odwrocie glukometru.

 • Sposób dokonania pomiaru: Oznaczenie stężenia glukozy w świeżej krwi kapilarnej, metodą reflektofotometrii. Jeśli stosujesz inną próbkę, przeczytaj ulotkę umieszczoną w opakowaniu pasków testowych Accu-Chek Active Glucose.

 • Zakres pomiarowy: 10-600 mg/dL (0.6-33.3 mmol/L)

 • Czas pomiaru: około 5 sekund (nakładanie krwi na pasek w aparacie)

 • Pojemność pamięci: 200 pomiarów stężenia glukozy z oznaczeniem daty i godziny, średnia 7 i 14 - dniowa

 • Wymiary: 115 x 40 x 22 mm

 • Masa: 45g bez baterii

 • Wyświetlacz: 96-segmentowy, ekran ciekłokrystaliczny LCD

 • Automatyczne wyłączanie: 1-2 minuty po ostatnim naciśnięciu przycisku

 • Zasilanie: 2 litowe baterie typu CR2032

 • Żywotność baterii: około 1000 testów rocznie

 • Klasa ochrony: III 

 • Złącze do komputera: złącze podczerwieni, LED/IRED Class 1

 • Dopuszczalna temp. otoczenia, w której może działać aparat: 10-40oC

 • Dopuszczalna wilgotność powietrza: do 85% wilgotności względnej powietrza

9.2 Elementy systemu

        Korzystając z glukometru Accu-Chek Active, pamiętaj abyś używał pasków testowych Accu-Chek Active Glucose, które są dostępne w aptekach. Do przeprowadzania testów używaj tylko roztworów kontrolnych Accu-Chek Active Control (patrz rozdział 6). W celu wykonania prawie bezbolesnych nakłuć zalecamy użycie nakłuwacza Accu-Chek Softclix z odpowiednimi lancetami Accu-Chek Softclix Lancet. Są one dostępne w następujących opakowaniach:

        - 25 lancetów Accu-Chek Softclix Lancet
        - 200 lancetów Accu-Chek Softclix Lancet

        Dla zastosowań profesjonalnych zalecamy użycie nakłuwacza Accu-Chek Softclix Pro i specjalnych lancetów Accu-Chek Softclix Pro Lancet.
        Wszystkie elementy systemu są precyzyjnie dobrane. Do glukometru Accu-Chek Active stosuj jedynie paski testowe Accu-Chek Active Glucose . Zastosowanie innych pasków da błędny wynik. Czasami błąd ten może być bardzo poważny, a co za tym idzie może prowadzić do błędu w leczeniu i mieć niekorzystny wpływ na Twoje zdrowie.

9.3 Gwarancja producenta, prawa statutowe

Gwarancja producenta
         Firma Roche Diagnostics gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie glukometru w okresie gwarancji zdefiniowanym w wypełnionej karcie gwarancyjnej. Nie wpływa to na prawa statutowe i inne. Zgłaszanie wad musi nastąpić w trakcie trwania gwarancji, a aparat musi być używany w sposób zgodny z instrukcjami.
        Reklamacje nie będą uwzględnione, jeżeli glukometr był nieprawidłowo używany lub serwisowany. Podejmujemy się we właściwym czasie dokonać bezpłatnej naprawy wadliwych części, lub w zamian dostarczyć prawidłowo funkcjonujący aparat.

Prawa statutowe.
        Powyższa gwarancja producenta jest zobowiązaniem dodatkowym do wszystkich praw statutowych i innych nabytych w wyniku kontaktów z dostawcą aparatu.

9.4 Obsługa Klienta i serwis naprawczy

Obsługa Klienta
        Jeżeli masz pytania dotyczące używania aparatu, jeżeli jakiekolwiek wyniki pomiarów, które uzyskałeś(aś) wydają się nie prawidłowe, lub, jeżeli podejrzewasz, że aparat ma wadę skontaktujcie się z centrum obsługi klienta. Adresy znajdziesz w dalszej części rozdziału.

Serwis
        Wszelkie naprawy, dostrojenia i inne zmiany w aparacie muszą być dokonywane przez osoby uprawione do tego przez Roche Diagnostics. Jeśli podejrzewasz, że glukometr ma jakieś wady najpierw skontaktuj się z centrum obsługi Klienta. Nasz personel spróbuje rozpoznać i rozwiązać Twój problem przez telefon. Niektóre problemy jednak nie mogą być rozwiązane przez telefon i wtedy zostaniesz poproszony o przesłanie glukometru Accu-Chek Active wraz z paskami testowymi, których używałeś(aś), (jeśli dotyczy), oraz wypełnioną kartę gwarancyjną do najbliższego reprezentanta handlowego Roche Diagnostics.

Obsługa klienta:

Hand-Prod Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 77
02-495 Warszawa, tel. (022) 667 91 68,
668 43 05, faks (022) 668 43 03
infolinia 0 800 401 061

Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim, Germany
Tel.: 0180-2671244

Roche Diagnostics GmbH
Engelhorngasse 3, A-1211 Wien
Tel. Nr.: (01) 277 87-0
Hotline für Diabetiker: (01) 27787-355

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7, CH-6343

Rotkreuz
Roche Diagnostics 2

Avenue du Vercors,
B.P. 59, F-38240 Meylan
Tél.: 04.76.76.30.00

Roche Diagnostics SpA, Viale G. B.
Stucchi 110, I-20052 Monza (MI)
Numero verde: 800-822189

Roche Diagnostics S.L.
Copérnico 60
E-08006 Barcelona
Línea gratuita: 900 210 341

Roche Diagnostics Ltd
Bell Lane Lewes,
East Sussex, BN7 1LG,
UNITED KINGDOM
Freephone: 0800 701000
Freephone Rep. of Ireland: 1800 709 600

Roche Diagnostics Australia Pty Ltd.
31 Victoria Avenue,
Castle Hill, NSW 2154,
AUSTRALIA
Extracare Enquiry line: 1800 251 816

Roche Diagnostic
Sistemleri Ticaret A.S.
Gazeteciler Sitesi
Matbuat Sok. No.3
TUR-80300 Esentepe-Istanbul

Roche (Hellas) S.A.
Diagnostics Division 4,
Alamanas & Delfon Street,
GR-151 25 Maroussi
Tel. 01 6166100

Roche Diagnostics N.Z. Ltd
15 Rakino Way, Box 62-089,
Mt. Wellington, Auckland,
NEW ZEALAND
Tel. +64 (9) 27 64 157

Roche Products (Pty) Ltd
Diagnostics Division
9 Will Scarlet Road, Ferndale
2125 Randburg
SOUTH AFRICA

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa, tel.: (022) 531 48 00
faks.: (022) 531


POWRÓT NA GÓRĘ STRONY